Yng Ngholeg Cambria, rydym yn gweithredu ymagwedd ragweithiol i iechyd a lles. Mae ystod eang o weithdai wedi’u cynllunio trwy gydol y flwyddyn academaidd i helpu a chefnogi staff a myfyrwyr.

Rydym yn gobeithio annog pawb i fod yn gyfrifol am eu hiechyd a’u lles eu hunain.

 Ein nod yw:

  • Hybu ymwybyddiaeth 
  • Gwella lles
  • Cefnogi ac annog staff a myfyrwyr  i fabwysiadu a chynnal ymddygiadau iach

Byw’n dda, gweithio’n dda!