Mewnol

Allanol

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Hwb Buddion

Mae gweithwyr Coleg Cambria yn gallu cael gafael ar nifer o fuddion drwy Hwb Buddion Cambria. 

Mae’r rhain yn cynnwys buddion fel Buddion Ffordd o Fyw, Cynlluniau a Buddion Iechyd fel Cynllun Beicio i’r Gwaith.

 

Gellir mynd at yr Hwb Buddion yma neu drwy lawrlwytho’r ap.

Mentrau Iechyd

Mae’r coleg yn cynnal nifer o fentrau iechyd trwy gydol y flwyddyn fel Gwiriadau Iechyd i Ddynion a Menywod a Chlinigau Brechiadau Ffliw.

Hyrwyddwyr Iechyd a Lles

Mae nifer o Hyrwyddwyr Iechyd a Lles Gweithwyr ar draws y sefydliad sy’n ffynhonnell wybodaeth wych i staff ledled y Coleg ar faterion Iechyd a Lles.

Mae gwybodaeth am ein hyrwyddwyr a’u meysydd arbennig o ddiddordeb i’w gweld isod.

Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â nhw i gael rhagor o wybodaeth am Iechyd a Lles yng Ngholeg Cambria.

Gweld yr Anogwyr

Calon - Elusen ar waith
Brio Leisure
Ystafelloedd Ffitrwydd

Cydweithwyr £ 17.99 y mis, Myfyrwyr £ 18.99 yr wythnos

Dysgu rhagor

Cymorthyddion Cyntaf Iechyd Meddwl
Gadewch i ni Siarad am y Menopos

Let’s Talk About Menopause – Change is inevitable – how we handle it isn’t

Gadewch i ni Siarad am y Menopos – Mae newid yn anochel – ond nid y ffordd yr ydyn ni’n ymdrin ag o

Yma yng Ngholeg Cambria rydyn ni’n frwd dros lesiant ein cydweithwyr ac mae hynny’n golygu siarad am y menopos. Fel rhan o Fis Ymwybyddiaeth Menopos, cyflwynwyd gweminar gan Laughology, sef mudiad sy’n arbenigo mewn annog pawb i siarad yn agored am y menopos yn y gweithle.

Mae’r weminar yn ymdrin â beth yw menopos, ei symptomau, ffyrdd o’u rheoli, meddwl am sgyrsiau iechyd hirdymor gyda meddygon teulu ac yn y gweithle, a ble mae cymorth ar gael.

Mae’r sesiwn wedi’i chynllunio ar gyfer pawb, nid dim ond y rhai sy’n profi symptomau, gan fod y menopos yn gallu effeithio arnon ni i gyd. Gallai fod yn aelod o’ch teulu, ffrind neu gydweithiwr sy’n mynd drwy’r menopos, a bydd gwybod mwy yn eich helpu chi i’w cefnogi.

Ymwybyddiaeth Menopos – Gweminar (1 awr)

 

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Awgrymiadau Sefydliad Iechyd Meddwl
Ap Cymorth Atal Hunanladdiad
Cefnogaeth gydag Arwahanrwydd Cymdeithasol
Cefnogaeth i ddioddefwyr trais domestig neu rywiol
Poster Iechyd Meddwl
Hwb Coronafeirws Macmillan

Mae Macmillan wedi creu hwb canolog ar ein gwefan, lle gallwch ddod o hyd i’r cyngor diweddaraf am y Coronafeirws i bobl sy’n byw gyda chanser. Mae ganddo wybodaeth i gefnogwyr a gwirfoddolwyr Macmillan hefyd. Mae’r hwb yn cael ei ddiweddaru yn rheolaidd, ac mae modd ei gyrchu yma.

Siarad â Macmillan yn uniongyrchol 

Os ydych chi eisiau siarad ag aelod o dîm Macmillan yn uniongyrchol, gallwch ddefnyddio’r wybodaeth isod i  gysylltu â nhw:

Llinell Gymorth Macmillan: 0808 808 0000 (ar agor 9am-5pm)

Anfon ymholiad ar-lein gan ddefnyddio’r ddolen hon 

Siaradwch â ni ar-lein yma 

Cefnogi eich staff â chanser 

Mae’n amser anodd ac ansicr i bawb ar hyn o bryd, ond hyd yn oed yn fwy i bobl sy’n byw gyda diagnosis canser. Gall Macmillan gynnig y lefel gywir i gefnogaeth a gwybodaeth i’ch staff sy’n ymdopi â chanser, neu’n gofalu am rywun â chanser. Mae ein cynllun Macmillan yn y Gwaith yn cynnig pecyn ardderchog, yn ogystal â diweddariadau rheolaidd drwy e-bost am ganser yn y gweithle. Cofrestrwch yma i gael y pecyn am ddim 

Sut mae’r sector preifat a’n partneriaid yn gweithio i gefnogi pobl ledled y Deyrnas Unedig.

Mae O2 wedi cyhoeddi na fydd eu cwsmeriaid yn colli dim o’u lwfans data misol wrth bori llu o wefannau cymorth, cyngor ac elusennol ar eu ffôn symudol. Mae gwefan Macmillan yn un o’r nifer o wefannau elusennol a GIG a fydd am ddim i’w cyrchu er mwyn helpu ei gwsmeriaid i gyrchu’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt, heb boeni, yn ystod yr argyfwng COVID-19 parhaus.

Mae Macmillan yn gweithio gyda Hello Fresh i ddosbarthu taflenni cymorth i bobl allai fod angen cymorth arnynt yn ystod y cyfnod hunan-ynysu. Bydd y rhain yn mynd i 300,000 o dai yn ystod 28 Mawrth a 30 Ebrill, gyda chyngor allweddol am sut i gyrchu cymorth Macmillan.

Mae ein partner ffitrwydd, Everyone Active, yn helpu cadw pawb yn y Deyrnas Unedig yn heini yn eu cartrefi eu hunain trwy ystod o ddosbarthiadau ffitrwydd byw y gellir eu cyrchu gartref. Gallwch ddysgu rhagor yma.

Ac mae ein partner hirsefydlog Travis Perkins wedi bod yn cynorthwyo yn ystod yr argyfwng Covid-19 drwy drefnu bod 5 cangen yn Llundain yn cyflenwi deunyddiau, llogi offer a pheiriannau i helpu newid Canolfan Excel yn ysbyty gyda 4,000 o welyau ynddi ar gyfer y GIG. Maent hefyd yn parhau i fod wrth law ar gyfer unrhyw anghenion ychwanegol sydd angen eu cymorth.

 

Parhau i gadw gweithleoedd yn ddiogel rhag coronafirws